Matchgrupper

Her er målgruppe-

Kontanthjælp

Uddannelseshjælp

Revalidering

Sygedagpenge

Jobafklaringsforløb

Ressourceforløb

Ledighedsydelse

Fleksjob