Kvalitetssikring

U-Zone vil med bred erfaringen inden for det socialpædagogiske og- beskæftigelsesområdet, fungere som sparringspartner i et professionelt og ærligt samarbejde med jobcentret og socialforvaltningen.

Når en borger visiteres til et forløb, opfordrer U-Zone til at der afholdes et visitationsmøde, mellem sagsbehandler, borger og U-Zone. Mødet har til formål at afstemme forventninger og opstille de ønskede mål i forløbet, således at der for alle parter er en tydelig plan med formålet.

U-Zone tror på, at hyppig kontakt er vejen til en tillidsfuld relation, der kan støtte borgeren til at opnå positiv forandring i målet om øget livskvalitet, tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Et forløb under lov om aktiv beskæftigelse har typisk en varighed på 13 uger, tre timer ugentligt, med mulighed for forlængelse. U-Zone sikrer en håndholdt indsats og mødes med borgeren én gang ugentligt eller mere efter aftale.

I et forløb under lov om Social service er varigheden meget varierende afhængig af socialforvaltningens ønske til opgavens omfang.

Mødet mellem U-Zone og borgeren kan finde sted, hvor det giver bedst mening i forløbet, eksempelvis borgerens bopæl, i behandlingstilbud, et mødelokale i borgerens lokalmiljø, i virksomheden eller på en uddannelsesinstitution. 

U-Zone leverer en afslutningsrapport på et højt skriftligt niveau ved forløbets afslutning og vil løbende holde sagsbehandler orienteret, med en skriftlig redegørelse én gang om måneden eller hyppigere, såfremt der er brug for dialog omkring forløbet.

U-Zone opfylder alle krav til GDPR og håndterer alle helbredsmæssige- og personlige oplysninger ved brug af sikkermail samt lagring i sikkert arkiv. Læs mere om GDPR her.

Ved etablering af virksomhedspraktik er det U-Zone’s overbevisning, at den største succes opnås ved, at være grundig i virksomhedssøgningen og derved finde det helt perfekte match mellem borgerens interesse-/kompetenceområde sammenholdt med virksomhedens rummelighed og overholdelse af eventuelle skånehensyn. U-Zone vil tilstræbe etablering af virksomhedspraktik inden for 4 uger.

Vil du høre mere om
U-Zone?