Socialpædagogisk Støtte

Socialpædagogisk støtte til unge og voksne med social og psykisk funktionsnedsættelse.

U-Zone tilbyder socialpædagogisk støtte jf. lov om socialservice §85 til unge og voksne med betydelige sociale og psykiske funktionsnedsættelser.

Støtten har til formål at øge borgerens livskvalitet og støtte dem i at blive så selvhjulpen som muligt – med fokus på ”hjælp til selv hjælp”. U-Zone har fokus på udvikling af borgerens ressourcer og vedligeholdelse af de færdigheder, der skal til for at håndtere egen hverdag når støtten ophører.

U-Zone ønsker at bryde social isolation og derved bygge bro til relevante tilbud og fællesskaber, der kan styrke borgeren i at opbygge et socialt netværk eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

U-Zone arbejder motiverende med spørgeteknikker og hjælpeværktøjer ud fra en systemisk anerkendende coaching. I et tilbud om socialpædagogisk støtte er det relationelle arbejde mellem U-Zone og borgeren helt centralt for at skabe positiv forandring. U-Zone leverer en håndholdt indsat og fungerer som et sikkerhedsnet indtil borgerne har opnået de ønskede færdigheder.

Indsatsen i et socialpædagogisk forløb kan eksempelvis indeholde:

→ → →

 

Download PDF og læs mere om dine muligheder hos U-Zone