Mine erfaringer

5 års erfaring inden for beskæftigelsesområdet i samarbejde med borgere og jobcentre på Sjælland.

  • Herunder bred erfaring med udarbejdelse af rapporter på et højt fagligt niveau samt mødedeltagelse i rehabiliteringsteams.
  • Etablering af virksomhedspraktik mhp. afklaring og udvikling af arbejdsevne.
  • Støtte til uddannelsesparathed og fastholdelse under uddannelse.
  • Mentorstøtte bl.a. mhp. økonomihåndtering, struktur i hverdagen, kontakt til sundhedsvæsnet og offentlige instanser samt forberedelse til at kunne indgå i en virksomhedsrettede indsats.   

—————————

Uddannet coach med speciale i, at skabe positive forandringsprocesser gennem en systemisk og anerkendende tilgang.

Diplomuddannet i socialpædagogik

14 års erfaring på det socialpædagogiske område med efterværn, anbragte unge og deres forældre.

Jeg har skabt resultater for mennesker med;

  • stress, angst og depression
  • stof- og alkoholmisbrug
  • selvskadende adfærd
  • psykiatriske diagnoser
  • social og psykisk mistrivsel

Vil du høre mere om
U-Zone?