Afklaring- og udviklingsforløb

Udviklingsforløb for borgere med komplekse problemstillinger ud over ledighed.

U-Zone etablerer individuelt tilrettelagt afklaring- og udviklingsforløb jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats, for borgere med komplekse problemstillinger ud over ledighed, uanset forsørgelsesgrundlag.
Forløbet har til formål, at udvikle borgerens kompetencer i målet om, at indtræde eller genindtræde på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

U-Zone arbejder motiverende med spørgeteknikker og hjælpeværktøjer ud fra en systemisk anerkendende coaching. Metoden har til formål, at få borgeren til at definere egne ressourcer og handlemuligheder, der kan gøre dem i stand til, at tage ansvar for eget liv. I samarbejde med borgeren anvender U-Zone den af myndigheden udstukket plan, som tydeligt styringsredskab.

Afklaring- og udviklingsforløb tilrettelægges individuelt og etableres som udgangspunkt i virksomheder, i nærheden af borgerens lokalområde. U-Zone sikrer et tæt samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, med personligopfølgning hver uge eller mere efter behov. U-Zone udarbejder relevante blanketter efter det pågældende jobcenters retningslinjer.

Indsatser i afklaring- og udviklingsforløb kan eksempelvis være:

→ → →

 

Download PDF og læs mere om dine muligheder hos U-Zone