Mentorforløb

Genfind troen og modet til at tage ejerskab og handle aktivt i eget liv.

U-Zone tilbyder skræddersyet mentorforløb jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Et mentorforløb kan iværksættes for borgere i en fastlåst position, der forhindrer dem i at fastholde eller indgå i et virksomhedsrettede tilbud, job eller i uddannelsessystemet.
Mentorforløbet har til formål, at motivere og støtte borgere i at finde eller genfinde troen på, at de selv kan tage ejerskab og handle aktivt i eget liv.

U-Zone arbejder motiverende med spørgeteknikker og hjælpeværktøjer ud fra en systemisk anerkendende coaching. Metoden har til formål, at få borgeren til at definere egne ressourcer og handlemuligheder.

Mentorstøtten der kan fremme tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, kan eksempelvis iværksættes ved følgende indsatser:

→ → →

 

Download PDF og læs mere om dine muligheder hos U-Zone