Virksomheder

Socialt ansvar og samarbejde med erhvervslivet skal hjælpe flere i job.

Der er konstant fokus på, at flytte flere mennesker i udsatte positioner fra overførselsindkomst til selvforsørgelse, til gavn for samfundet, virksomhederne og ikke mindst det enkelte menneske.
Rigtig mange virksomhed ønsker at tage et socialt ansvar og give en håndsrækning til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Flere brancher har mangel på arbejdskraft og mangler måske viden omkring det sociale område og hvordan de kan være med til at skabe arbejdspladser i større eller indre omfang.

U-Zone kan med bred erfaring inden for beskæftigelsesområdet, støtte virksomheder og socialt udsatte borgere med at udvikle de kompetencer, det kræver for at indgå i et ansættelsesforhold.

U-Zone tror på at de bedste forudsætninger for udvikling opstår, der hvor borgerne bliver inkluderet, værdsat og belønnet for den udførte arbejdsindsats. Nogle borgere kan have brug for at blive afklaret gennem en virksomhedspraktik, mens andre skal støttes i at udvikle sociale og arbejdsmæssige kompetencer til, at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet.
U-Zone arbejder som privatvirksomhed for flere jobcentre og sikrer, at et forløb bliver en succes for alle involveret parter. U-Zone er synlig i virksomhederne, følger op og er tæt på borgerne, i målet om at skabe de bedste forudsætninger for udvikling og selvforsørgelse.
U-Zone kan bl.a. vejlede virksomhederne i ansættelse i ”små-jobs”, ordinære løntimer, fleksjob, inddragelse af handicapkompenserende ordninger, hjælpemidler osv. 

    Download PDF og læs mere om dine muligheder hos U-Zone